P4 - Giải đáp các tình huống vướng mắc về hóa đơn chứng từ VĂN BẢN LUẬT – THUẾ VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

19/03/2019

Để kịp thời nắm bắt những điểm mới về hóa đơn điện tử và chế độ hóa đơn chứng từ hiện hành, Tạp chí thuế đã phối hợp với các Vụ chức năng của Tổng cục thuế tập hợp và biên soạn cuốn sách “Hóa đơn điện tử - Giao dịch điện tử và chế độ hóa đơn hiện hành” cập nhập hệ thống các văn bản pháp luật quy định về hóa đơn điện tử …

 Dưới đây là toàn bộ nội dung cuốn sách, mà Công ty Thông Thái Luật chúng tôi tổng hợp lại cho các bạn tham khảo dễ nhất trên máy tính / điện thoại … bất cứ ở đâu:

 

PHẦN 4: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VƯỚNG MẮC VỀ HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ:

 

Câu 1: Xử phạt vi phạm hành chính trường hợp xuất hóa đơn không theo thư tự từ số nhỏ đến số lớn ?

Trả lời tại : CV số 5070/TCT-CS ngày 13/12/2018 (click vào để xem chi tiết)

 Câu 2: Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ có phải là một loại hóa đơn và thuộc trường hợp áp dụng hình thức điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP hay không ?

Trả lời tại : CV số 5057/TCT-CS ngày 13/12/2018 (click vào để xem chi tiết)

 Câu 3: Tiêu thức chữ ký & dấu của người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn dạng giấy ?

Trả lời tại : CV số 5057/TCT-CS ngày 13/12/2018 (click vào để xem chi tiết)

 Câu 4: Trường hợp được miễn tiêu thức “Dấu của người bán” trên phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ đặt in ?

Trả lời tại : CV số 5057/TCT-CS ngày 13/12/2018 (click vào để xem chi tiết)

 Câu 5: Trường hợp miễn chữ ký điện tử của người mua ?

Trả lời tại : CV số 5057/TCT-CS ngày 13/12/2018 (click vào để xem chi tiết)

 Câu 6: Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý có thuộc trường hợp hình thức điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP hay không ?

Trả lời tại : CV số 5053/TCT-CS ngày 13/12/2018 (click vào để xem chi tiết)

 Câu 7: Hướng dẫn về việc lập hóa đơn trường hợp DN có đầu tư dự án công trình chăn nuôi bò và thuê các nhà thầu thực hiện xây dựng dự án công trình này ?

Trả lời tại : CV số 4895/TCT-CS ngày 05/12/2018 (click vào để xem chi tiết)

 Câu 8: Trường hợp Công ty nộp thông báo phát hành hóa đơn trong quý 1/2018 và đăng ký bắt đầu sử dụng hóa đơn từ đầu quý 2/2018 thì có phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 1/2018 không ?

Trả lời tại : CV số 4861/TCT-CS ngày 04/12/2018 (click vào để xem chi tiết)

 Câu 9: Xuất hóa đơn đối với hoạt động chuyển nhượng dự án ?

Trả lời tại : CV số 4837/TCT-CS ngày 04/12/2018 (click vào để xem chi tiết)

 Câu 10: Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với hoạt động cung ứng dịch vụ ?

Trả lời tại : CV số 4801/TCT-DNL ngày 03/12/2018 (click vào để xem chi tiết)

 Câu 11: Quy định về khởi tạo, phát hành hóa đơn điện tử ?

Trả lời tại : CV số 4801/TCT-DNL ngày 03/12/2018 (click vào để xem chi tiết)

 Câu 12: Trường hợp các DN thành lập mới trong thời gian từ 01/11/2018 – 31/10/2020 thì quy định về việc sử dụng hóa đơn như thế nào ?

Trả lời tại : CV số 4763/TCT-CS ngày 29/11/2018 (click vào để xem chi tiết)

 Câu 13: Xuất hóa đơn trong trường hợp cơ quan nhà nước không thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tổ chức bán đấu giá tài sản và giá trúng đấu giá là giá bán đã có thuế GTGT ?

Trả lời tại : CV số 4657/TCT-CS ngày 15/11/2018 (click vào để xem chi tiết)

 Câu 14: Xuất hóa đơn trả lại hàng trường hợp bên mua phát hiện bên bán giao hàng hóa không đúng chất lượng khi hai bên đã giao nhận hóa đơn mua hàng va thực hiện kê khai thuế GTGT ?

Trả lời tại : CV số 11989/CT-TTHT ngày 12/11/2018 của Cục thuế HCM (click vào để xem chi tiết)

 Câu 15: Lập hóa đơn trường hợp Công ty khuyến mại hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng ?

Trả lời tại : CV số 11985/CT-TTHT ngày 12/11/2018 của Cục thuế HCM (click vào để xem chi tiết)

 Câu 16: Quy định về nội dung ghi trên tiêu thức “đơn vị tính” của hóa đơn bán hàng ?

Trả lời tại : CV số 11969/CT-TTHT ngày 12/11/2018 của Cục thuế HCM (click vào để xem chi tiết)

 Câu 17: Quy định về lập hóa đơn dựa trên Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp khách hàng không lấy hóa đơn có giá trị thanh toán dưới 200.000 đồng ?

Trả lời tại : CV số 11968/CT-TTHT ngày 12/11/2018 của Cục thuế HCM (click vào để xem chi tiết)

 Câu 18: Giải đáp vướng mắc về thực hiện hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Công ty Bảo hiểm Pijico ?

Trả lời tại : CV số 4311/TCT-CS ngày 05/11/2018 (click vào để xem chi tiết)

 Câu 19: Xử lý trường hợp phát hiện hóa đơn điện tử đã lập có sai xót ?

Trả lời tại : CV số 11298/CT-TTHT ngày 30/10/2018 của Cục thuế HCM (click vào để xem chi tiết)

 Câu 20: Quy định về lập hóa đơn trường hợp Công ty thực hiện chương trình khuyến mại tặng quà cho khách hàng có giá trị dưới 200.000 đồng ?

Trả lời tại : CV số 11101/CT-TTHT ngày 29/10/2018 của Cục thuế HCM (click vào để xem chi tiết)

 Câu 21: Sử dụng hóa đơn lẻ đối với các trường hợp đang cưỡng chế hóa đơn ?

Trả lời tại : CV số 4118/TCT-QLN ngày 23/10/2018 (click vào để xem chi tiết)

 Câu 22: Xuất hóa đơn GTGT đối với việc nhận tiền tài trợ ?

Trả lời tại : CV số 4077/TCT-CS ngày 19/10/2018 (click vào để xem chi tiết)

 Câu 23: Quy định về việc chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc hàng hóa hữu hình trong quá trình lưu thông ?

Trả lời tại : CV số 4049/TCT-CS ngày 18/10/2018 (click vào để xem chi tiết)

 Câu 24: Hướng dẫn phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử đối với tổ chức là đơn vị sự nghiệp ?

Trả lời tại : CV số 10757/CT-TTHT ngày 18/10/2018 của Cục thuế HCM (click vào để xem chi tiết)

Câu 25: Xuất hóa đơn GTGT thế nào để không làm ảnh hưởng đến tiền thuế GTGT phải nộp của Công ty và của từng Chi nhánh khi Công ty ký hợp đồng mua bán trực tiếp với nhà cung cấp và chỉ định giao hàng tới từng Chi nhánh theo thỏa thuận với nhà cung cấp và quy chế tài chính của Công ty ?

Trả lời tại : CV số 3206/TCT-CS ngày 20/8/2018 (click vào để xem chi tiết)

 Câu 26: Quy định về chữ ký trên hóa đơn GTGT ?

Trả lời tại : CV số 55659/CT-TTHT ngày 09/8/2018 của Cục thuế HN (click vào để xem chi tiết)

 Câu 27: Về việc cấp hóa đơn lẻ cho tổ chức không phải là doanh nghiệp ?

Trả lời tại : CV số 54316/CT-TTHT ngày 02/8/2018 của Cục thuế HN (click vào để xem chi tiết)

 Câu 28: Về việc hướng dẫn cấp hóa đơn lẻ của Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển VN ?

Trả lời tại : CV số 2870/TCT-DNL ngày 24/7/2018 (click vào để xem chi tiết)

 Câu 29: Xử lý thế nào đối với trường hợp hóa đơn ghi thiếu mã số thuế của khách hàng ?

Trả lời tại : CV số 7123/CT-TTHT ngày 24/7/2018 của Cục thuế HCM (click vào để xem chi tiết)

 Câu 30: Về việc sử dụng hóa đơn điện tử của các nhà cung cấp ở nước ngoài và được quản lý qua hệ thống mua hàng điện tử của Công ty TNHH Panasonic System Networks VN nhưng không có chữ ký điện tử của người bán ?

Trả lời tại : CV số 51503/CT-TTHT ngày 24/7/2018 của Cục thuế HN (click vào để xem chi tiết)

 Câu 31: Xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng hóa đơn bất hợp pháp ?

Trả lời tại : CV số 2775/TCT-CS ngày 13/7/2018 (click vào để xem chi tiết)

 Câu 32: Quy định về việc thông báo phát hành hóa đơn điện tử ?

Trả lời tại : CV số 47491/CT-TTHT ngày 09/7/2018 của Cục thuế HN (click vào để xem chi tiết)

 Câu 33: Về việc in và sử dụng thêm mẫu hóa đơn mới của đơn vị có Chi nhánh đặt tại tỉnh, thành phố khác trụ sở chính ?

Trả lời tại : CV số 47489/CT-TTHT ngày 09/7/2018 của Cục thuế HN (click vào để xem chi tiết)

 Câu 34: Xử lý thế nào đối với trường hợp hóa đơn ghi sai tên người mua hàng ?

Trả lời tại : CV số 6555/CT-TTHT ngày 05/7/2018 của Cục thuế HCM (click vào để xem chi tiết)

 Câu 35: Xuất hóa đơn đầu ra cho khoản chi mua tặng quà ?

Trả lời tại : CV số 6329/CT-TTHT ngày 29/6/2018 của Cục thuế HCM (click vào để xem chi tiết)

 Câu 36: Một số trường hợp không nhất thiết phải có con dấu của người bán trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ ?

Trả lời tại : CV số 2556/TCT-DNL ngày 26/6/2018 (click vào để xem chi tiết)

 

Câu 37: Hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế thì xử lý thế nào ?

Trả lời tại : CV số 43330/CT-TTHT ngày 25/6/2018 của Cục thuế HN (click vào để xem chi tiết)

 Câu 38: Về việc sử dụng chữ ký khắc sẵn trên hóa đơn của Công ty TNHH TI2 Shipping Việt Nam ?

Trả lời tại : CV số 2515/TCT-CS ngày 22/6/2018 (click vào để xem chi tiết)

 Câu 39: Trường hợp khi lập hóa đơn, người được ủy quyền ký đã ký vào tiêu thức người bán hàng và dấu Công ty được đóng tại vị trí người được ủy quyền thì có được tính là hóa đơn hợp lệ không ?

Trả lời tại : CV số 41338/CT-TTHT ngày 18/6/2018 của Cục thuế HN (click vào để xem chi tiết)

 Câu 40: Xuất hóa đơn đối với trường hợp Công ty là đơn vị kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ phát sinh hoạt động cung cấp dịch vụ tín dụng (cho vay) thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT ?

Trả lời tại : CV số 38646/CT-TTHT ngày 07/6/2018 của Cục thuế HN (click vào để xem chi tiết)

 Câu 41: Về việc lập hóa đơn cho nhà thầu phụ ?

Trả lời tại : CV số 2232/TCT-CS ngày 05/6/2018 (click vào để xem chi tiết)

 Câu 42: Quy định về chuyển đổi hóa đơn điện tử ra giấy trường hợp số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn ?

Trả lời tại : CV số 2211/TCT-CS ngày 05/6/2018 (click vào để xem chi tiết)

 Câu 43: Trường hợp chủ đầu tư thu tiền kinh phí bảo trì chung cư nhưng không xuất hóa đơn GTGT mà chỉ lập phiếu thu có đúng quy định không ?

Trả lời tại : CV số 5008/CT-TTHT ngày 31/5/2018 của Cục thuế HCM (click vào để xem chi tiết)

Câu 44: Về việc chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy của DN kinh doanh xe gắn máy ?

Trả lời tại : CV số 4933/CT-TTHT ngày 31/5/2018 của Cục thuế HCM (click vào để xem chi tiết)

 Câu 45: Xử lý vướng mắc trường hợp người bán làm mất hóa đơn liên 2 (liên giao cho khách hàng) ?

Trả lời tại : CV số 34680/CT-TTHT ngày 28/5/2018 của Cục thuế HN (click vào để xem chi tiết)

Câu 46: Giải quyết vướng mắc về hợp đồng điện tử và hóa đơn điện tử ?

Trả lời tại : CV số 1813/TCT-CS ngày 16/5/2018 (click vào để xem chi tiết)

Câu 47: Hướng dẫn về việc xuất hóa đơn và xác định chi phí được trừ đối với khoản chi phí sử dụng chung tòa nhà ?

Trả lời tại : CV số 29574/CT-TTHT ngày 14/5/2018 của Cục thuế HN (click vào để xem chi tiết)

 Câu 48: Xuất hóa đơn bổ sung sau khi thanh tra, kiểm tra thuế được thực hiện như thế nào ?

Trả lời tại : CV số 1596/TCT-CS ngày 02/5/2018 (click vào để xem chi tiết)

 

Câu 49: Thời điểm xuất hóa đơn đối với khoản thu tiền thuê văn phòng thanh toán trước từ ngày bắt đầu thuê theo hợp đồng đã ký kết ?

Trả lời tại : CV số 24759/CT-TTHT ngày 27/4/2018 của Cục thuế HN (click vào để xem chi tiết)

 

Câu 50: Quy định về sử dụng chứng từ đối với khoản thu phí dịch vụ đấu giá tài sản ?

Trả lời tại : CV số 22191/CT-TTHT ngày 23/4/2018 của Cục thuế HN (click vào để xem chi tiết)

 Câu 51: Quy định về chữ ký của người mua trên hóa đơn điện tử và chữ ký trên văn bản thỏa thuận trong trường hợp phát hiện sai sót sau khi đã lập hóa đơn điện tử cho khách hàng ?

Trả lời tại : CV số 1406/TCT-DNL ngày 20/4/2018 (click vào để xem chi tiết)

 Câu 52: Trường hợp cơ quan thuế (CQT) ban hành thông báo số lượng hóa đơn tồn của cơ sở kinh doanh (CSKD) không còn giá trị sử dụng vì bỏ địa chỉ kinh doanh không thông báo, tuy nhiên sau đó CSKD đến CQT khai báo lại về việc tiếp tục hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký thì xử lý như thế nào ?

Trả lời tại : CV số 1058/TCT-CS ngày 29/3/2018 (click vào để xem chi tiết)

 Câu 53: Lập hóa đơn GTGT đối với các khoản chi hộ khách hàng ?

Trả lời tại : CV số 10384/CT-TTHT ngày 19/3/2018 của Cục thuế HN (click vào để xem chi tiết)

 Câu 54: Xuất hóa đơn đối với các khoản thù lao, khen thưởng, hỗ trợ, phụ cấp, trợ cấp và thu nhập khác cho Tổng đại lý bảo hiểm ?

Trả lời tại : CV số 8383/CT-TTHT ngày 05/3/2018 của Cục thuế HN (click vào để xem chi tiết)

 Câu 55: Khi lập phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý thì tiêu thức “đơn giá” có phải là chỉ tiêu bắt buộc phải ghi trên hóa đơn ?

Trả lời tại : CV số 1566/CT-TTHT ngày 28/2/2018 của Cục thuế HCM (click vào để xem chi tiết)

 Câu 56: Xuất hóa đơn điều chỉnh trường hợp hoàn tiền học phí thu trước ?

Trả lời tại : CV số 1560/CT-TTHT ngày 28/2/2018 của Cục thuế HCM (click vào để xem chi tiết)

 Câu 57: Cách xác định tiêu thức “ngày, tháng, năm” khi lập hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (kể cả trường hợp khuyến mại, biếu, tặng) ?

Trả lời tại : CV số 1470/CT-TTHT ngày 22/2/2018 của Cục thuế HCM (click vào để xem chi tiết)

 Câu 58: Quy định về điều kiện của tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử ? Trường hợp tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử không có website tra cứu hóa đơn có được khởi tạo, phát hành và sử dụng HĐĐT để bán hàng và cung ứng dịch vụ ?

Trả lời tại : CV số 1455/CT-TTHT ngày 21/2/2018 của Cục thuế HCM (click vào để xem chi tiết)

 Câu 59: Xử lý về trường hợp làm mất liên 2 phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ ?

Trả lời tại : CV số 474/TCT-CS ngày 02/2/2018 (click vào để xem chi tiết)

 Câu 60: Quy định về hồ sơ chứng từ để xác định chi phí được trừ khi công ty thuê nhà của cá nhân để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh ?

Trả lời tại : CV số 1077/CT-TTHT ngày 01/2/2018 của Cục thuế HCM (click vào để xem chi tiết)

 Câu 61: Quy định về xuất hóa đơn khi điều chuyển tài sản giữa công ty và chi nhánh ?

Trả lời tại : CV số 1074/CT-TTHT ngày 01/2/2018 của Cục thuế HCM (click vào để xem chi tiết)

 Câu 62: Hóa đơn đầu vào bị thiếu thông tin trong phần địa chỉ, các chỉ tiêu còn lại đều chính xác thì có được tính là hóa đơn hợp lệ để kê khai thuế ?

Trả lời tại : CV số 1062/CT-TTHT ngày 01/2/2018 của Cục thuế HCM (click vào để xem chi tiết)

 Câu 63: Xuất hóa đơn đối với hoạt động tự doanh chứng khoán ?

Trả lời tại : CV số 4874/CT-TTHT ngày 30/1/2018 của Cục thuế HN (click vào để xem chi tiết)

 Câu 64: Sử dụng chứng từ đối với khoản thu học phí ?

Trả lời tại : CV số 1199/CT-TTHT ngày 09/1/2018 của Cục thuế HN (click vào để xem chi tiết)

 Câu 65: Xuất hóa đơn bán hàng trong thời gian chuyển địa điểm kinh doanh ?

Trả lời tại : CV số 205/CT-TTHT ngày 03/1/2018 của Cục thuế HN (click vào để xem chi tiết)

 

  

Hóa đơn điện tử THÔNG THÁI - Giải pháp hoá đơn điện tử ĐÚNG LUẬT - CHUYÊN NGHIỆP

Cung cấp hóa đơn từ 2010 ®

 

Facebook Google LinkedIn Pinterest Twitter

CHÚNG TÔI SẼ GỌI LẠI CHO BẠN, TƯ VẤN MIỄN PHÍDesign by Khang Việt IT