HƯỚNG DẪN SỬ DUNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THÔNG THÁI

02/11/2018

HƯỚNG DẪN SỬ DUNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THÔNG THÁI

Quý khách xem hoặc download file hướng dẫn để xem bằng cách click bào link download sau:

 

Video hướng dẫn

1 - Xuat hoa don dien tu theo dung quy dinh

 

2.1 - Xuat hoa don dien tu (xuat nhieu hoa don cung luc) part 1:

 

 

 2. 2 - Xuat hoa don dien tu (xuat nhieu hoa don cung luc) part 2:

 

 3 - Xuat hoa don dien tu THAY THE hoa don sai: 

 

4 - Xuat hoa don dien tu DIEU CHINH hoa don sai: 

 

5 - Xuat hoa don dien tu XOA BO hoa don sai: 

 

6- Xuat hoa don dien tu HUY HANG LOAT hoa don da phat 

  

 

 

Tóm tắt nội dung hướng dẫn như sau

MỤC LỤC

 THỦ TỤC ĐỂ PHÁT HÀNH ĐƯỢC HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ CHO CƠ QUAN THUẾ:

1.1. Chọn mẫu hoá đơn
1.2. Tiến hành khởi tạo mẫu

1.3. Lập quyết định sử dụng hoá đơn điện tử tại doanh nghiệp

1.4. Lập thông báo phát hành hoá đơn điện tử
1.4.1. Lập trong iHTKK:

1.4.2. Lập bổ sung Phát hành hóa đơn tại hệ thống TTLUAT E-INVOICE

 CẤU HÌNH HỆ THỐNG:

2.1. Tạo mới 01 email của google trên mạng (miễn phí)

2.2. Cấu hình email đã tạo để gửi hoá đơn hàng ngày cho người mua

2.3. Cấu hình plugin ký số

CÁC NGHIỆP VỤ VỀ HOÁ ĐƠN: (theo TT 39 & NĐ 119)

3.1. Xuất hóa đơn hàng ngày

3.2. Hóa đơn thay thế (khi phát hiện đã xuất sai và ký duyệt rồi)

3.3. Điều chỉnh hóa đơn

3.4. Xoá bỏ hóa đơn

3.5. Huỷ hoá đơn

3.6. Chuyển đổi hóa đơn điện tử: cho mục đích lưu trữ & hàng hoá đi đường

BÁO CÁO THỐNG KÊ:

4.1. Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn (BC26)

4.2. Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá bán ra

NGƯỜI MUA HÀNG HÓA/DỊCH VỤ KÝ ĐIỆN TỬ HÓA ĐƠN:

5.1. Tạo tài khoản tra cứu hóa đơn cho người mua

5.2. Đăng nhập tài khoản người mua

5.3. Cập nhật chứng thư số trên tài khoản người mua

5.4. Ký duyệt hóa đơn của người bán

5.5. Hệ thống trả về email thông báo người mua đã ký duyệt hóa đơn

Facebook Google LinkedIn Pinterest Twitter

CHÚNG TÔI SẼ GỌI LẠI CHO BẠN, TƯ VẤN MIỄN PHÍDesign by Khang Việt IT