P3 - Chế độ hóa đơn chứng từ hiện hành áp dụng đến hết 31/10/2020 VĂN BẢN LUẬT – THUẾ VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ:

19/03/2019

 

 

 

 

 

 

Để kịp thời nắm bắt những điểm mới về hóa đơn điện tử và chế độ hóa đơn chứng từ hiện hành, Tạp chí thuế đã phối hợp với các Vụ chức năng của Tổng cục thuế tập hợp và biên soạn cuốn sách “Hóa đơn điện tử - Giao dịch điện tử và chế độ hóa đơn hiện hành” cập nhập hệ thống các văn bản pháp luật quy định về hóa đơn điện tử …

 Dưới đây là toàn bộ nội dung cuốn sách, mà Công ty Thông Thái Luật chúng tôi tổng hợp lại cho các bạn tham khảo dễ nhất trên máy tính / điện thoại … bất cứ ở đâu:

 

   

PHẦN 3: CHẾ ĐỘ HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ HIỆN HÀNH ÁP DỤNG ĐẾN HẾT 31/10/2020:

 

  1.          Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ.

(click vào để xem chi tiết)

  1.           Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ.

(click vào để xem chi tiết)

  1.          VBHN số 11/VBHN-BTC (Thông tư) ngày 09/5/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

(click vào để xem chi tiết)

  1.          Thông tư số 191/2010/TT-BTC ngày 01/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải hành khách bằng xe ô tô.

(click vào để xem chi tiết)

  1.          Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

(click vào để xem chi tiết)

  1.          Thông tư số 160/2013/TT-BTC 14/11/2013 hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với sản phẩm rượu nhập khẩu và rượu sản xuất để phục vụ trong nước.

(click vào để xem chi tiết)

  1.          Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in trên máy tính.

(click vào để xem chi tiết)

 

 

Hóa đơn điện tử THÔNG THÁI - Giải pháp hoá đơn điện tử ĐÚNG LUẬT - CHUYÊN NGHIỆP

Cung cấp hóa đơn từ 2010 ®

Facebook Google LinkedIn Pinterest Twitter

CHÚNG TÔI SẼ GỌI LẠI CHO BẠN, TƯ VẤN MIỄN PHÍDesign by Khang Việt IT